Czym się zajmujemy?

Indeks jakości powietrza

indeks jakości powietrza 2

Polski indeks jakości powietrza, jest obliczany wyłącznie na podstawie 1-godzinnych danych niezweryfikowanych ze stacji automatycznych funkcjonujących w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ). Polski indeks jakości powietrza liczony jest bezpośrednio w bazie danych jakości powietrza JPOAT2,0 Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska na podstawie danych otrzymanych ze stacji pomiarowych PMŚ za pośrednictwem baz danych wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska. Polski indeks jakości powietrza liczony jest na podstawie 1-godzinnych wyników pomiarów stężeń dwutlenku w powietrzu: siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), pyłu PM10, pyłu PM2,5, tlenku węgla (CO), benzenu (C6H6), ozonu (O3). Indeksy jakości powietrza dla poszczególnych zanieczyszczeń liczone są na podstawie 1-godzinnych stężeń poszczególnych zanieczyszczeń (tylko ze stanowisk automatycznych). W przypadku indeksu indywidualnego przy braku dostatecznej informacji pomiarowej do obliczenia indeksu dany punkt nie wyświetla się. Wartość polskiego indeksu jakości powietrza liczona jest z powyższej tabeli zakresów (średnie 1-godzinne), gdzie liczone są indeksy indywidualne dla poszczególnych zanieczyszczeń przez porównanie pomierzonej wartości zanieczyszczenia z zadanymi wartościami progowymi. Następnie indeks ogólny przyjmuje wartość najgorszego indeksu indywidualnego dla danego zanieczyszczenia. Przed porównaniem z granicami przedziałów dla poszczególnych klas indeksu, wartości są zaokrąglone do liczb całkowitych, zgodnie z zasadami matematycznymi. Na mapie danych bieżących polski indeks jakości powietrza oraz indeksy poszczególnych zanieczyszczeń widoczne są z ostatniej godziny (jeżeli danych nie ma z ostatniej, to z przedostatniej, jeżeli danych nie ma z przedostatniej godziny, to z przed-przedostatniej).

Informacje z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Stacja pomiaru jakości powietrza ENVIRO-Air

Walka z wszechobecnym zanieczyszczeniem powietrza wymaga znajomości występujących w atmosferze trendów i wysokiej dokładności wyników pomiarów. Stałe monitorowanie wyselekcjonowanych parametrów zanieczyszczeń wspomaga procesy decyzyjne i tworzenie planów poprawy jakości powietrza. W różnych rejonach zagrożenie mogą stanowić odmienne zanieczyszczenia, których dopuszczalne normy są przekraczane. Istotna jest zatem możliwość swobodnej konfiguracji stacji pod kątem doboru czujników.

Zalety:ENVIRO Air

 • pomiar istotnych parametrów jakości powietrza
 • modułowość i elastyczność konfiguracji
 • mały pobór mocy
 • współpraca z systemami monitorowania hałasu i meteorologicznymi

 pdf icon
 stacja monitorowania jakości powietrza ENVIRO-Air.pdf

Więcej:

Czym jest indeks jakości powietrza?

"Zanieczyszczenie powietrza widziane oczami dziecka"

konkurs plastyczny zorganizowany przez Polskie Stowarzyszenie Ochrony Środowiska

W XIX wieku, niemiecki uczony, laureat nagrody Nobla, Robert Koch (1843-1920) miał powiedzieć:

„Nadejdzie dzień, gdy człowiek będzie musiał walczyć z bardzo niebezpiecznym wrogiem swego zdrowia – z hałasem – tak samo, jak kiedyś walczył z cholerą i dżumą.”

Robert Koch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hałas – dźwięki zazwyczaj o nadmiernym natężeniu (zbyt głośne) w danym miejscu i czasie, odbierane jako: "bezcelowe, następnie uciążliwe, przykre, dokuczliwe, wreszcie szkodliwe”.

Udowodniono, że hałas jest przyczyną przedwczesnego starzenia. W 30 przypadkach na 100 skraca życie mieszkańców dużych miast o ok. 8-12 lat, przyczyniając się m.in. do rozwoju choroby ciśnieniowej, wrzodowej, oraz nerwic. Hałas może być także przyczyną chorób sercowo-naczyniowych - kobiety skarżące się na hałas otoczenia były narażone na o 50% większe ryzyko zawału, zaś mężczyźni, chociaż mniej wrażliwi na hałasy z otoczenia, reagowali gorzej na hałaśliwe miejsce pracy, którego niesprzyjające warunki zwiększały ich ryzyko zawału serca o 30%.

Hałas ujemnie wpływa na kształtowanie się i rozwój umysłowy dzieci, które przebywając w pomieszczeniach o wysokim natężeniu decybeli, mają coraz częstsze kłopoty ze skupieniem uwagi i nauczeniem się poprawnie myśleć, mówić i czytać. Pośród dorosłych najczęstszymi ofiarami hałasu są neurotycy. Jeden mężczyzna na czterech i jedna kobieta na trzy to skala porównawcza ofiar bezlitosnych decybeli. Pół miliona Polaków ma uszkodzony słuch, co w obecnych czasach industrialno-konsumpcyjnego szaleństwa stało się synonimem choroby zawodowej.

Już przy 55dB dają o sobie znać częste zakłócenia snu i wzrost nadpobudliwości nerwowej (od takiego codziennego hałasu jest uzależnionych ponad 60% Europejczyków). Przy natężeniu 60-75 dB (norma akustyczna w polskich miastach) występują zróżnicowane anomalia u ludzi w postaci niezauważalnych zmian akcji serca, ciśnienia krwi czy rytmu oddychania. Powyżej 75 dB – rozmaite uszkodzenia organiczne i choroby, m.in. nadciśnienie tętnicze, zaburzenia pracy żołądka, wzrost wydzielania adrenaliny, wrzody żołądka, przyspieszenia procesu starzenia. Zaczynając od 90 dB – o wiele szybciej następuje osłabienie i ubytek słuchu. 120 dB – to wielkie niebezpieczeństwo mechaniczne uszkodzenia słuchu a 130 dB jest granicą bólu.

Jakie poziomy dźwięku emitują poszczególne środki komunikacyjne?

motocykl   79-87dB
samochód osobowy   75-84dB
samochód ciężarowy    83-93dB
autobus   86-92dB
traktor   85-92dB
tramwaj   70-95dB
samolot   74-108dB
pociąg   79-95dB

Stacja monitorowania hałasu komunikacyjnego i warunków środowiskowych ENVIRO-251

Stacja ENVIRO-251 przeznaczona jest do ciągłej i długookresowej rejestracji poziomu dźwięku, natężenia ruchu pojazdów oraz warunków środowiskowych: temperatury, wilgotności powietrza, ciśnienia atmosferycznego, prędkości i kierunku wiatru oraz opadów. Posiada możliwość montażu modułów pomiarów parametrów jakości powietrza. Stacja może stanowić również mobilny system pomiarowy zamontowany w samochodzie lub przyczepie.
ENVIRO diagram

Oprogramowanie sterujące oparte zostało o technologię WWW, dzięki czemu sterowanie może odbywać się z dowolnej przeglądarki internetowej. Dane pomiarowe mogą być pobierane bezpośrednio ze stacji, jak i z serwera, który możemy przystosować do automatycznego pobierania, przechowywania i dystrybucji danych z kilku stacji pomiarowych, składających się na sieć monitoringu na wybranym obszarze. Stacja ENVIRO 151 nagrodzona została na Międzynarodowych Targach Infrastruktury Miejskiej i Drogowej w Warszawie oraz na Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska – POLEKO w Poznaniu. Wdrożona została m.in. w kilku największych miastach Polski: Kielce, Wrocław oraz w projektach w Republice Czeskiej, m.in. inteligentnego zarządzania ruchem w miejscach rekonstrukcji dróg.

medal PolekoZalety:obudowy Enviro 151

 • interfejsy RS 232, USB, LAN, WiFi, GPRS
 • rejestracja hałasu i zanieczyszczenia powietrza
 • rejestracja warunków meteorologicznych i drogowych
 • wersja stacjonarna i mobilna
 • pełne zautomatyzowanie pomiarów
 • zbudowana w wersji wandaloodpornej
 • prostota rozwiązania, którym zarządzać może każdy

Kompatybilne miernikami hałasu to m.in.:

 • SONOPAN
 • SVANTEK
 • GRASS
 • CESVA

Kompatybilne stacje meteo firm trzecich to m.in.:

 • GILL INSTRUMENTS
 • LUFFT
 • VAISALA

pdf icon
stacja monitorowania hałasu komunikacyjnego i warunków środowiskowych ENVIRO-151.pdf

Więcej:

Jaki jest udział transportu w emisji zanieczyszczeń powietrza wg. European Environment Agency?
Czym jest hałas?

"Hałas widziany oczami dziecka"

konkurs plastyczny zorganizowany przez Polskie Stowarzyszenie Ochrony Środowiska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Szukaj