Przejdź do

Here. Now. For us and the next generations.

Projektowanie, produkcja i wdrażanie zaawansowanych systemów pomiarowych to nasza codzienność. Bezustannie zdobywamy nową wiedzę i rozwijamy kompetencje. Doświadczenie i charakter osób tworzących nasz zespół zadecydowało o wyborze rynków ochrony środowiska oraz inteligentnych systemów transportowych ITS, jako tych, na których chcemy być w gronie liderów.

Dziś skupiamy się na przeciwdziałaniu negatywnym zmianom zachodzącym w środowisku i próbie naprawy istniejącego stanu rzeczy. Myślimy o spuściźnie, którą pozostawimy przyszłym pokoleniom, jak i o konieczności zaadaptowania się ludzi do nieuchronnych zmian klimatycznych.

Stałe monitorowanie wyselekcjonowanych parametrów zanieczyszczeń wspomaga procesy decyzyjne i tworzenie planów poprawy jakości środowiska. W różnych rejonach zagrożenie mogą stanowić odmienne zanieczyszczenia, których dopuszczalne normy są przekraczane. Umożliwiamy swobodną konfigurację systemów pod kątem doboru czujników.

Hałas, wibracje, pyły i szkodliwe gazy w powietrzu, jakość wody, zanieczyszczenie nieba światłem. Zmaganie się z zanieczyszczeniami wymaga od nas znajomości występujących w środowisku trendów i odpowiedniej dokładności wyników pomiarów. Coraz częściej doświadczane susze, powodzie, osuwiska, gwałtowne zjawiska meteorologiczne. Jeśli nie jesteśmy w stanie im zapobiegać, musimy się nauczyć z nimi żyć.

Zobacz więcej na www.espirio.com

2023

Wprowadzenie systemów zarządzania klimatem w pomieszczeniach.

2018

Wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych ITS.

2013

Rozpoczęcie działalności eksportowej.
Laureat projektu GreenEvo.

2011

Rozszerzenie oferty o systemy ITS.
Nagroda Grand Prix Ministra Infrastruktury.

2010

Powstanie Mobilnego Systemu Zarządzania
Ruchem – ViaZone.

2009

Wdrożenie systemu zarządzania jakością
ISO 9001.

2008

Wdrożenie systemu Enviro.
Nagroda POL-EKO.

2007

Otwarcie oddziału we Wrocławiu.
Podpisanie ramowej umowy współpracy z
firmą Wavetronix.

2005

Oficjalne powstanie firmy Far Data.

1990

Projekty pierwszych urządzeń meteorologicznych.

1989

Zmiana ustroju w Polsce – rozwój prywatnych
przedsiębiorczości. Rozpoczęcie działalności gospodarczych przyszłych założycieli Far Data.

Far Data Sp. z o.o.

 

Oddział we Wrocławiu:
  • Adres: ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław