Przejdź do

ViaZone – mobilny system zarządzania ruchem

Przebudowa i modernizacja autostrad oraz dróg ekspresowych jest we wszystkich krajach skomplikowanym procesem.

W miejscach, w których istnieją czasowe ograniczenia ze względu na rekonstrukcje dróg lub ich modernizacje, ważne są aspekty dotyczące bezpieczeństwa i płynności ruchu. Na podstawie przeprowadzonych badań możemy zidentyfikować główne czynniki, które generują opóźnienia w podróży, a które często są również przyczyną wypadków w miejscach przewężeń dróg. Są to w szczególności:

  • niepoprawne stosowanie się do zasady „jazdy na zakładkę”,
  • przekroczenia prędkości,
  • niezachowanie odpowiedniej odległości pomiędzy autami,
  • niska tolerancja i nieuwzględnianie innych użytkowników drogi.

ViaZone01

Nerwowość i ignorancja kierowców odgrywają także ważną rolę w tworzeniu się zatorów, obniżają jakość usług oraz powodują straty ekonomiczne. Jednym z narzędzi, eliminujących ograniczenia w ruchu i ich negatywne oddziaływania, jest wykorzystanie mobilnych systemów telematycznych. W celu wyeliminowania wspomnianych zagrożeń, zaprojektowaliśmy mobilny system sterowania ruchem dla stref roboczych ViaZone, który harmonizuje na ich obszarze przepływ ruchu. Testy systemu ViaZone w terenie oraz wiele komercyjnych już wdrożeń, dowiodło jego skuteczności i opłacalności.

Łatwy do przenoszenia i wdrożenia w danej lokalizacji, w krótkim czasie, przy minimalnym ryzyku dla personelu instalującego. System nie wymaga skomplikowanej kalibracji, instalacji i konfiguracji.

ViaZone02

Może być połączony z innymi elementami poprzez bezprzewodową, bezpieczną sieć VPN. Wszystkie elementy współdzielą dane z centralnego serwera, który steruje kompleksową obsługą systemu i jest gotów, by nim zdalnie zarządzał operator.

Oprogramowanie jest przygotowane dla różnych scenariuszy działań, zależnych od miejsca instalacji i/lub potrzeb Klienta. Zaprojektowane funkcje systemu obejmują w szczególności dynamiczne łączenie pasów (jazda na zakładkę), regulację prędkości maksymalnej, wyznaczanie alternatywnych tras objazdu lub ostrzeżenia o kolejce.

Jednostka sterująca (e-CON) jest gotowa do podłączenia dowolnego urządzenia ITS. Kontroler e-CON dysponuje praktycznie wszystkimi spotykanymi na rynku interfejsami. Można do niego podłączyć radary komunikacyjne, kamery IP, stacje pogodowe, modemy bezprzewodowe lub znaki zmiennej treści VMS.

Far Data Sp. z o.o.

 

Oddział we Wrocławiu:
  • Adres: ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław