Przejdź do

ViaZone

Mobilny System Zarządzania Ruchem

Przebudowa i modernizacja autostrad oraz dróg ekspresowych jest we wszystkich krajach skomplikowanym procesem.

W miejscach, w których istnieją czasowe ograniczenia ze względu na rekonstrukcje dróg lub ich modernizacje, ważne są aspekty dotyczące bezpieczeństwa i płynności ruchu. Na podstawie przeprowadzonych badań możemy zidentyfikować główne czynniki, które generują opóźnienia w podróży, a które często są również przyczyną wypadków w miejscach przewężeń dróg.

Są to w szczególności:

  • niepoprawne stosowanie się do zasady „jazdy na suwak”,
  • przekroczenia prędkości,
  • niezachowanie odpowiedniej odległości pomiędzy autami,
  • niska tolerancja i nieuwzględnianie innych użytkowników drogi.

Nerwowość i ignorancja kierowców odgrywają także ważną rolę w tworzeniu się zatorów, obniżają jakość usług oraz powodują straty ekonomiczne. Jednym z narzędzi, eliminujących ograniczenia w ruchu i ich negatywne oddziaływania, jest wykorzystanie mobilnych systemów telematycznych. W celu wyeliminowania wspomnianych zagrożeń zaprojektowaliśmy mobilny system sterowania ruchem dla stref roboczych ViaZone, który harmonizuje w na ich obszarze przepływ ruchu. Korzystając z ogólnodostępnych informacji oraz przeprowadzonych w terenie testów, dowiedliśmy jego opłacalności.

System ViaZone składa się ze współdziałających ze sobą części składowych, które są dostosowane do wymagań dla systemów mobilnych. Główną cechą tych składników jest ich modułowość, mobilność, minimalne wymagania dotyczące instalacji, kalibracji i konserwacji, ekonomiczna eksploatacja i niezależności zasilania.

viazone_logo

Możliwość przenoszenia
Łatwy do przenoszenia i wdrożenia w danej lokalizacji, w krótkim czasie, przy minimalnym ryzyku dla personelu instalującego. System nie wymaga skomplikowanej kalibracji, instalacji i konfiguracji.

Podsystemy
Może być połączony z innymi elementami poprzez bezprzewodową, bezpieczną sieć VPN. Wszystkie elementy współdzielą dane z centralnego serwera, który steruje kompleksową obsługą systemu i jest gotów by nim zdalnie zarządzał operator.

Elastyczność aplikacji
Oprogramowanie jest przygotowane dla różnych scenariuszy działań, zależnych od miejsca instalacji i/lub potrzeb Klienta. Zaprojektowane funkcje systemu obejmują w szczególności dynamiczne łączenie pasów (suwak), regulację prędkości maksymalnej, wyznaczanie alternatywnych tras objazdu lub ostrzeżenia o kolejce.

Modułowość
„Logicznie” zaprojektowany. Jednostka sterująca (e-CON) jest gotowa do podłączenia dowolnego urządzenia ITS. Kontroler e-CON dysponuje praktycznie wszystkimi spotykanymi na rynku interfejsami. Można do niego podłączyć radary komunikacyjne, kamery IP, stacje pogodowe, modemy bezprzewodowe lub znaki zmiennej treści VMS.

Far Data Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

 

Oddział we Wrocławiu:
  • Adres: ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław