Przejdź do

Skaner Bluetooth i WiFi

Wykrywanie sygnałów radiowych pochodzących z nadajników Bluetooth (BT) w pasmie 2.4GHz oraz z nadajników WiFi w pasmie 2.4 i 5GHz, wykorzystywanych do łączności pomiędzy urządzeniami pokładowymi zainstalowanymi i przewożonymi w pojazdach a urządzeniami mobilnymi użytkowanymi przez kierowców i podróżnych, umożliwia:

  • identyfikację unikatowych adresów sprzętowych MAC, jednoznacznie identyfikujących źródło sygnału,
  • obliczanie czasów przejazdu pojazdów poruszających się pomiędzy detektorami BT/WiFi, zlokalizowanymi w różnych punktach sieci drogowej, na podstawie porównania znaczników czasowych.

BT

W obecnych czasach bardzo powszechne jest stosowanie w autach rozwiązań bazujących na technologii Bluetooth oraz WiFi (zestawy głośnomówiące czy też routery dostępowe do Internetu). Duża grupa aut w całym potoku komunikacyjnym, wyposażona w tego typu elementy, daje możliwość badania jego struktury. Poprzez znajomość odległości pomiędzy miejscami instalacji detektorów, możemy wyliczyć prędkość przejazdu oraz uruchomić cały aparat analizy, pokazujący budowanie się zatorów, obrazujący zachowania kierowców, wskazujący na łamanie przepisów prawa i pogarszanie się bezpieczeństwa na drodze.

Możemy też odnaleźć zależność między zanieczyszczeniami powietrza, hałasem a zbadaną strukturą ruchu drogowego.

Istotna, z uwagi na ochronę danych osobowych, jest możliwość maskowania w systemie całości lub części adresu MAC. Uniemożliwia to przypisanie zdarzenia zapisanego w bazie danych do konkretnego numeru telefonu komórkowego, chroniąc prywatność jego użytkownika.

Bluetooth01

Far Data Sp. z o.o.

 

Oddział we Wrocławiu:
  • Adres: ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław