Przejdź do

Skaner Bluetooth

  • wykrywanie sygnałów radiowych pochodzących z nadajników Bluetooth (BT) w pasmie 2.4GHz oraz z nadajników WiFi w pasmie 2.4 i 5GHz, wykorzystywanych do łączności pomiędzy urządzeniami pokładowymi zainstalowanymi i przewożonymi w pojazdach a urządzeniami mobilnymi użytkowanymi przez kierowców i podróżnych,
  • identyfikacja unikatowych adresów sprzętowych MAC, jednoznacznie identyfikujących źródło sygnału,
  • obliczanie czasów przejazdu pojazdów poruszających się pomiędzy detektorami BT/WiFi, zlokalizowanymi w różnych punktach sieci drogowej, na podstawie porównania znaczników czasowych.

BT

W obecnych czasach bardzo powszechne jest stosowanie w autach rozwiązań bazujących na technologii Bluetooth oraz WiFi (zestawy głośnomówiące czy też routery dostępowe do Internetu).

Duża grupa aut w całym potoku komunikacyjnym, wyposażona w tego typu elementy, daje możliwość badania jego struktury. Poprzez znajomość odległości pomiędzy miejscami instalacji detektorów, możemy wyliczyć prędkość przejazdu oraz uruchomić cały aparat analizy, pokazujący budowanie się zatorów, obrazujący zachowania kierowców, wskazujący na łamanie przepisów prawa i pogarszanie się bezpieczeństwa na drodze. Możemy też odnaleźć zależność między zanieczyszczeniami powietrza a zbadaną strukturą ruchu drogowego. Jeszcze ciekawszym pomysłem jest instalacja tego typu rozwiązań z dodatkowym modułem GPS, np. na środkach transportu publicznego. Zyskujemy w tym przypadku miejski skaner, który obrazuje nam zanieczyszczenia środowiska z jednoczesnym badaniem struktury ruchu! Każdy tramwaj i autobus może pracować na rzecz poznania procesów zachodzących w środowisku miejskim. Istotna, z uwagi na ochronę danych osobowych, jest możliwość maskowania w systemie Enviro-251 całości lub części adresu MAC. Uniemożliwia to przypisanie zdarzenia zapisanego w bazie danych do konkretnego numeru telefonu komórkowego.

Far Data Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

 

Oddział we Wrocławiu:
  • Adres: ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław