Jest to wartość temperatury, która musiałaby zostać osiągnięta przy danej wilgotności względnej, aby nastąpiła kondensacja pary wodnej. Im jej wartość bliższa jest aktualnie wskazywanej temperaturze, tym łatwiej w danych warunkach o wytrącenie się kondensatu, co można obserwować szczególnie na materiałach higroskopijnych, takich jak papier, który przy niewielkim spadku temperatury mięknie, bądź też na ścianach, na których zbiera się rosa.

Temperatura punktu rosy jest wzorcową, podstawową wartością pomiarową dla wszelkich przyrządów pomiarowych wilgotności względnej i innych wielkości skorelowanych z zawartością wody w mieszaninach powietrza i innych gazów.

MaxiMet® - kompaktowe stacje pogodowe firmy Gill Instruments

W dziesiejszych czasach stawia się szereg wymagań profesjonalnym stacjom pogodowym. Należą do nich m.in:

 • prostota instalacji,
 • efektywność kosztowa,
 • wytrzymała konstrukcja,
 • swoboda w doborze mierzonych parametrów.

Wymagania te spełnia rodzina instrumentów pomiarowych MaxiMet®.

gill instruments maximet gmx 100

MaxiMet GMX100

 • Opady

pdf icon


 maximet-gmx100-iss3.pdf

 

gill instruments maximet gmx 101

MaxiMet GMX101

 • Promieniowanie słoneczne

pdf icon


 maximet-gmx101-iss1.pdf

gill instruments maximet gmx 200

MaxiMet GMX200

 • Wiatr
 • Kompas
 • GPS (opcja)

pdf icon
 maximet-gmx200-iss2.pdf

gill instruments maximet gmx 300

MaxiMet GMX300

 • Temperatura
 • Wilgotność
 • Ciśnienie

pdf icon
 maximet-gmx300-iss2.pdf

gill instruments maximet gmx 301

MaxiMet GMX301

 • Temperatura
 • Wilgotność
 • Ciśnienie
 • Promieniowanie słoneczne

pdf icon
 maximet-gmx301-iss2.pdf

gill instruments maximet gmx 400

MaxiMet GMX400

 • Temperatura
 • Wilgotność
 • Ciśnienie
 • Opady

pdf icon
 maximet-gmx400-iss3.pdf

gill instruments maximet gmx 500

MaxiMet GMX500

 • Wiatr
 • Temperatura
 • Wilgotność
 • Ciśnienie
 • Kompas
 • GPS (opcja)

pdf icon
 maximet-gmx500-iss2.pdf

gill instruments maximet gmx 501

MaxiMet GMX501

 • Wiatr
 • Temperatura
 • Wilgotność
 • Ciśnienie
 • Promieniowanie słoneczne
 • Kompas
 • GPS (opcja)

pdf icon
 maximet-gmx501-iss2.pdf

gill instruments maximet gmx 531

MaxiMet GMX531

 • Wiatr
 • Temperatura
 • Wilgotność
 • Ciśnienie
 • Opady
 • Promieniowanie słoneczne
 • Kompas
 • GPS (opcja)

pdf icon
 maximet-gmx531-iss1.pdf

gill instruments maximet gmx 551

MaxiMet GMX551

 • Wiatr
 • Temperatura
 • Wilgotność
 • Ciśnienie
 • Złącze deszczomierza przelewowego
 • Promieniowanie słoneczne
 • Kompas
 • GPS (opcja)

pdf icon
 maximet-gmx551-iss1.pdf

gill instruments maximet gmx 600

MaxiMet GMX600

 • Wiatr
 • Temperatura
 • Wilgotność
 • Ciśnienie
 • Opady
 • Kompas
 • GPS (opcja)

pdf icon


 maximet-gmx600-iss3.pdf

Maszty pomiarowe

Masztów pomiarowe, które wykorzystywane są do pomiarów wietrzności, są projektowane z uwzględnieniem wszystkich stref wietrzności oraz oblodzeniowych. Każdy maszt jest dobierany pod względem konstrukcyjnym i wytrzymałościowym pod konkretną lokalizację. Wszystkie maszty mogą być cechowane i numerowane. Na życzenie Klienta możliwe jest również zaprojektowanie dowolnych nadstawek oraz innego oprzyrządowania.

Zapewniamy kompleksowe usługi związane z budową masztu - zostaje on dostarczony do lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego oraz zaopatrzony w kompletny, certyfikowany, wysokiej jakości system pomiarowy, wyposażony w zdalną transmisję mierzonych danych.
Maszt1Maszt2Maszt3Maszt4Maszt5Maszt6

Nasze usługi obejmują:

 • transport masztu pomiarowego do lokalizacji,
 • oznakowanie masztu - wyposażenie w oświetlenie przeszkodowe, malowanie zgodnie z zasadami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 25.06.2003 r.,
 • dokonywanie kwartalnych przeglądów masztu pomiarowego,
 • demontaż masztu po zakończeniu okresu pomiarów i rekultywację terenu,
 • przechowanie zdemontowanego masztu w miejscu przez siebie wybranym.

Przegląd masztu pomiarowego to rodzaj jego inspekcji przez Wykonawcę. Odbywa się on co trzy miesiące od daty jego budowy, aż do zakończenia pomiarów. Jest on niezbędny w celu utrzymania masztu w należytym stanie technicznym, a w szczególności utrzymania jego pionu. maszt z panelem słonecznym. Adnotacje o dokonaniu przeglądów są wpisywane do specjalnej „Książki przeglądu masztu”. Każdy przegląd obejmuje w szczególności:

 • kontrolę naciągu lin i ich regulację,
 • utrzymywanie pionu,
 • zabezpieczenie mocowania lin przy kotwach,
 • wizualną kontrolę aparatury pomiarowej.

Zapewniamy dobór i sprzedaż oświetlenia przeszkodowego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę.

Oprogramowanie zarządzające VMS

Ventus Management Software VMS to kompleksowe oprogramowanie, współpracujące z naszymi systemami pomiarowymi, umożliwiające kolekcjonowanie danych na odpowiednio zabezpieczonych i redundantnych serwerach oraz zdalne zarządzanie rejestratorami. Rozwiązanie z dziedziny hostingu danych pomiarowych, stworzone zostało z myślą o bezpieczeństwie ich gromadzenia i przechowywania. Dostęp do systemu VMS przydzielany jest każdemu nabywcy rejestratora MDL. System VENTUS umożliwia m.in. zarządzanie zakupionymi przez Klienta rejestratorami i przypisywanie ich do konkretnych lokalizacji, zarządzanie użytkownikami korzystającymi z systemu i ustawianie przysługujących im uprawnień do korzystania z funkcji systemu, zdalną konfigurację parametrów rejestratorów i czujników, zdalny podgląd danych zapisanych przez rejestrator MDL oraz ich eksport do pliku.VMS MDL

Zalety:VMS1VMS2

 • przechowywanie danych na serwerach
 • obsługa przez przeglądarkę internetową
 • zdalna diagnostyka i konfiguracja
 • monitoring stanu pracy
 • eksport danych do plików

pdf icon
 Ventus Management Software VMS.pdf

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Szukaj