Znaki zmiennej treści VMS (Variable Message Sign) są podstawowym elementem systemów zarządzania ruchem na autostradach, drogach ekspresowych czy też w miastach. Pozwalają na bieżąco przekazywać kierowcom ostrzeżenia i komunikaty o panującej sytuacji na drogach, występujących utrudnieniach oraz warunkach atmosferycznych.

ViaZone05

MOVE BEST - Concept of a mobile traffic management system

The feasibility study MOVE BEST developed a concept of a mobile traffic management system. The system MOVE BEST provides the use of sensor systems in the field of traffic data collection, LED information displays and mobile user systems. By combining this partially existing and already proven systems with the in-house development of a transportable LED information display for the entire system MOVE BEST as well as the execution of the system in modular design MOVE BEST can be installed and put into operation very quickly. Energy supply using batteries as well as a remote maintenance via app or Web application ensures a self-sufficient operation of the system over a certain time. By means of the system MOVE BEST for certain events, traffic conditions can be detected, analyzed and displayed and this allows a dynamic traffic management.

Floating Car Data (FCD) to technologia służąca do wyznaczania średniej prędkości i czasu przejazdu na danym odcinku drogi, w oparciu o analizę anonimowych danych GPS pochodzących z flot pojazdów lub nawigacji samochodowych. Obserwując grupę pojazdów oraz wykorzystując zaawansowane algorytmy, jesteśmy w stanie oszacować śrędnią prędkość i czas przejazdu całego strumienia ruchu. FCD pozwala na pozyskanie danych dla całej sieci drogowej, wszędzie tam gdzie poruszają się pojazdy a jakość danych zależy od ilości i jakości próby.

Dane pochodzące z technologii Floating Car Data są na świecie powszechnie wykorzystywane m.in. w inteligentnych systemach transportowych (ITS) oraz w modelowaniu ruchu drogowego. Pozwalają również na monitorowanie w czasie rzeczywistym sytuacji drogowej, przez co są wykorzystywane do zarządzania ruchem drogowym oraz do usług informacji o korkach w systemach nawigacyjnych. Technologia ta znalazła zastosowanie w systemie RODOS oraz ViaZone, które znajdują się w ofercie Far Data.

Technologia Floating Car Data bywa niekiedy mylona z Cellular Floating Car Data (CFCD), gdzie dane wejściowe pochodzą od operatorów sieci GSM, na podstawie przemieszczania się telefonów komórkowych.

RODOS

RODOS Transport Systems Development Centre, realizowany przez grupę czeskich uczelni wyższych, przedstawicieli branż oraz władz. Dzięki połączeniu danych z sieci mobilnych (operator T-Mobile), systemów śledzenia pojazdów (Floating Car Data - FCD) oraz systemów monitorowania ruchu ulicznego (radary klasyfikujące ruch uliczny - SmartSensor HD) możliwe było opracowanie kompleksowego modelu mobilności. Model ten wykorzystany był wielokrotnie, m.in. podczas dużych imprez sportowych, informując o prawidłowościach w ruchu turystycznym, wspomagając tym działania policji, straży pożarnej i pogotowia ratunkowego oraz np. do optymalizacji systemów transportu miejskiego. Techniki, takie jak algorytmy uczenia maszynowego, eksploracja danych i modelowanie statystyczne, pomagają w przewidywaniu określonych zdarzeń, działań lub warunków.
RODOS CZ Mobility VisualisedW czasie kryzysu, czas jest czynnikiem decydującym. Zarządzanie kryzysowe w miastach i regionach, musi wywołać szybkie i jednocześnie skoordynowane działania mające na celu ochronę ludzi przed krzywdą w sytuacjach awaryjnych. Masowe zgromadzenia, takie jak imprezy sportowe oraz koncerty, mogą wiązać dużą liczbę personelu ratowniczego. Dla tego typu imprez władze muszą przetwarzać wiele informacji w krótkim czasie i zapewnić koordynację działań. Potrzebne jest centrum sterowania, aby śledzić i zarządzać ruchem ludzi i samochodów w czasie rzeczywistym. System RODOS zbiera i analizuje dane anonimowych użytkowników  m.in. z rozkładu telefonów komórkowych i ich ruchów w swojej sieci komórkowej w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Może monitorować również zanieczyszczenia powietrza i hałas komunikacyjny.

Innovative traffic management systems

Traffis lights over the blue sky

The aim of this project is to develop innovative traffic management systems for both urban and rural areas, i.e. both within and outside built-up areas. Current control systems for rural areas will be adapted to the new outputs of the dynamic model of mobility. Systems within urban areas will be optimized for each region, city or busy road so that traffic is as smooth as possible, ideally utilizes the network capacity and prevents crisis situations. Unprecedented within the Czech Republic, the solution will allow for regulating and organizing transport for example in areas with road construction, completely independently of the surrounding infrastructure, using a dynamic model of mobility with “knowledge” of the traffic conditions in the surrounding area. In cities, the system will introduce ‘artificial intelligence’ that will allow for achieving the optimum settings of signal plans for the traffic light network.

New models for financing transport infrastructure

Lkw Maut / Transport

Creating new models for transport infrastructure financing through standard tools will ensure that users pay the full costs for their transport performance, so that those costs are not passed onto others. It is only natural that different users place a different load on the infrastructure and the costs of many of them are currently being passed onto the entire society. New financing models will be based on analyses of the cost structure and the behaviour of road user groups.
The pilot project will validate usage-based fees for passenger cars on the Czech Republic’s core network.

Comprehensive database of the movement of people and goods in the Czech Republic

Güterverkehr auf der Autobahn

The objective is to create a unique database on the movement of people and goods across the Czech Republic’s transport infrastructure. It will contain data from both current systems (such as the toll system, sensors integrated into the transport infrastructure, camera systems, transporter dispatching systems, information systems of logistics centres etc.) and innovative sources (GSM network signals, floating vehicles with GSM/GPRS technologies), which will fill the gaps in current data collection. This database will be used as an input for the dynamic mobility model.

Dynamic mobility model

RODOS_mapa_Ostrava

With the comprehensive mobility database, a dynamic mobility model will be created that will provide the inputs necessary for ‘new generation’ control and information systems. Transport, emission, power and meteorological models will be integrated at a single location. New functions will provide an overview of both the current and future traffic situations. There will be tools for traffic prediction and management, including crisis situations. The platform of the model will also feature an interface that will allow for seamless application within other systems. Another interesting feature will be special maps that look at mobility in an entirely new way.

Methods for modelling and optimizing multi-modal mobility

R

The aim is to specify and introduce tools to support decision making in mobility planning and management, both operational and strategic, in the Czech Republic. New modelling methods will take into account all possible links and relationships existing within the complex conditions of today’s society. The transport system will be viewed from the perspective of an individual person and his or her activities and objectives. The design will include an agency model based on micro-modelling and the cognitive/behavioural profile of the transport participant. The computational model will open the way to systematic management and optimisation through tolls, tickets, routing, parking zones and public transport timetables.

Więcej:

Czym jest Floating Car Data - FCD?

Radar SmartSensor HD

Wysokiej rozdzielczości radar Wavetronix SmartSensor HD, który zainstalowany w poprzek jezdni mierzy m.in. natężenie ruchu, średnią i chwilową prędkość pojazdów czy odstępy pomiędzy samochodami, precyzyjnie klasyfikuje pojazdy, a obszarem detekcji obejmuje do 20 pasów ruchu.

Zalety:

  • bezinwazyjny, w odróżnieniu od pętli indukcyjnych,
  • pracujący pomimo barier zabezpieczających i pasów oddzielających kierunki ruchu,
  • w sposób precyzyjny wykrywający pojazdy zmieniające pas ruchu,
  • pracujący poprawnie w każdym otoczeniu i w każdych warunkach pogodowych.

radar

Urządzenie SmartSensor HD zostało zaprojektowane, stworzone i wyprodukowane przez Wavetronix specjalnie do wykrywania ruchu. Każde urządzenie jest zbudowane zgodnie z najwyższymi standardami jakości, rygorystycznie przetestowane i w pełni wspierane. To jedyny radarowy detektor ruchu z opatentowanym True High Definition oraz podwójną wiązką radarową, zapewniający najdokładniejsze dane o pojazdach dla potrzeb ITS i aplikacji planistycznych.

SSHD01

HD1

SmartSensor HD jest jedynym radarowym detektorem ruchu w standardzie High Definition, który na częstotliwości 245 MHz, działa z pięć razy większą przepustowością od innych czujników, dla uzyskania większej rozdzielczości, bardziej stabilnego sygnału, z jeszcze większą dokładnością. Jak w telewizorach HD, radar tworzy ostrzejszy, wyraźniejszy obraz, co skutkuje większą dokładnością. Opublikowane wyniki badań stron trzecich, udowodniły jakość i niezawodność SmartSensor HD w różnych miejscach na całym świecie oraz w różnych warunkach eksploatacyjnych.

 

 

Każdy SmartSensor HD posiada graficzny interfejs użytkownika (GUI), który sprawia, że można łatwo konfigurować i zarząGUIdzać czujnikiem. Oprogramowanie GUI działa na wielu platformach, w tym komputerach, laptopach i urządzeniach przenośnych, co ma ułatwić pracę w terenie lub zdalne monitorowanie warunków pracy.

 

 

 

22 linieSmartSensor HD dokładnie wykrywa do 22 pasów ruchu niezależnie od barier ochronnych i pasów zieleni.

 

 

 

 

Detekcja w SmartSensor HD oparta jest na pojazdach, a nie na pasach ruchu, więc dokładność zapewniona jest nawet, jeśli pojazd zmienia pas ruchu. Dokładność detekcji oznacza, że każdy pojazd jest wykrywany a jego prędkość, czas trwania przejazdu, długość i przyporządkowanie do pasa ruchu są dokładnie mierzone. SmartSensor HD wykrywa pojazdy, a następnie przypisuje je do pasa mu najbliższego. W wyniku tego, nawet zmiany pasa ruchu pojazdów, są dokładnie wykrywane. Jest to możliwe wyłącznie ze względu na wysoką rozdzielczość radaru SmartSensor HD. W przeciwieństwie do tego, detektory oparte o pętle indukcyjne lub niskiej rozdzielczości radary, prawdopodobne policzą auto zmieniające pas ruchu dwukrotnie, raz w każdej ścieżce.

HD

SmartSensor HD to tak naprawdę dwa radary w jednej obudowie, tworzące wirtualne pułapki, zdolne do uchwycenia bardzo dokładnie prędkości pojazdów. Firmie Wavetronix udało się opracować radykalną koncepcję, zwielokrotnienia ilości radarów zawartych w jednym urządzeniu. SmartSensor HD składa się z wielu radarów; dwóch anten odbiorczych umieszczonych obok siebie z wystarczającą ilością miejsca pomiędzy dla utworzenia dwóch oddzielnych, długich wiązek HD. SmartSensor HD pozwala wykryć kierunek jazdy, co jest bardzo ważne dla odwracalnych pasów ruchu (zmiana kierunku jazdy na tym samym pasie). SmartSensor HD określa kolejność, w której pojazd przechodzi przez dwie wiązki, dzięki czemu można określić w jakim kierunku pojazd się porusza bez udziału użytkownika. Poprzez pomiar czasu, potrzebnego aby auto przejechało pomiędzy dwoma antenami, z dokładnością do ułamka milisekundy, SmartSensor HD zapewnia bardzo dokładne pomiary, które są następnie używane do obliczania prędkości każdego indywidualnego pojazdu.

dual2 wiązki

dual1HD niezawodnie wykrywa ruch w różnych warunkach. Przesunięcie auta na sąsiedni pas, bariery ochronne, pasy zieleni, ekrany akustyczne. Są to warunki, w których czujniki radarowe mają zwykle problemy, ale SmartSensor HD został zaprojektowany tak, aby działać dobrze w tych trudnych sytuacjach.

bariery

Bezinwazyjna instalacja SmartSensors HD (nie w nawierzchni drogi) pozostaje bez wpływu na płynność ruchu. Ponieważ czujnik instalowany jest na poboczu, nie wymaga to zamknięcia jezdni i zmniejsza ryzyko obrażeń lub śmierci instalatora. Dodatkowo SmartSensor HD jest łatwiejszy w utrzymaniu niż w detektory instalowane w nawierzchni drogi, umożliwiając szybką wymianę lub rekonfigurację, aby dostosować go do zmian w układzie ruchu drogowego, bez konieczności cięcia lub nawiercania otworów, które osłabiają nawierzchnię.

w nawierzchni

bezinwazyjny

Niezależnie od warunków pogodowych i oświetleniowych, radar SmartSensor HD nadal wykrywa pojazdy w jego polu widzenia. To dlatego, że długość fali elektromagnetycznej radaru jest znacznie większa niż długość fali światła, więc wiązka radarowa może przenikać przez deszcz, śnieg, mgłę, a nawet burze piaskowe, bez zniekształcenia. Silny wiatr podczas burzy, zmienia w niewielkim stopniu odległość pomiędzy czujnikiem radarowym i pasem ruchu i nie jest wystarczający, by spowodować aby pojazdy były nieprawidłowo wykrywane w sąsiednich pasach ruchu lub strefach. Prawdą jest, że mokre powierzchnie odbijają sygnały radarowe inaczej niż suche, ale algorytmy radarowe są zaprojektowane tak, aby skompensować tę zmianę tła.

pogoda

pdf icon
 radar komunikacyjny SmartSensor HD.pdf

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Szukaj