Co nowego w Far Data?

Robert Konieczny

Robert Konieczny

Far Data is a partner in the project „Pierwszego rzędu maksymalne procesy autoregresji typu Kendalla i ich zastosowania [Primary maximum Kendall autoregression processes and their application]”, led by dr Barbara Jasiulis-Gołdyn from the University of Wrocław. The winners of POWROTY program - edition 1/2016. The Foundation for Polish Science ended the first competitions in the programs HOMING and POWROTY. The support in the total amount of more than 13 million PLN will go to eighteen young researchers who will implement innovative R&D projects in Poland. The funds come from the Intelligent Development Operational Program.

Far Data partnerem projektu „Pierwszego rzędu maksymalne procesy autoregresji typu Kendalla i ich zastosowania”, prowadzonego przez dr. Barbarę Jasiulis-Gołdyn z Uniwersytetu Wrocławskiego.
Laureaci programu POWROTY - wydanie 1/2016. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła pierwsze konkursy w programach HOMING i POWROTY. Wsparcie w łącznej wysokości ponad 13 mln zł trafi do osiemnastu młodych badaczy, którzy będą realizować innowacyjne projekty B+R w Polsce. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Szukaj